5. Barselyoga for alle

Barselyoga for alle også deg som har tatt Keisesnitt, passer selvfølgelig også for deg som har født vaginalt.