Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Kursene hos «svangerskapsportalen» betegnes som en TJENESTE i disse salgsbetingelsene.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger av tjenesten er svangerskapsportalen ved:

Vibeke Lugg
Skøyenveien 24
0375 Oslo

vibekelugg@gmail.com

organisasjonsnummer: 980977641

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den gjøres tilgjengelig fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten gjøres tilgjengelig. Betaling vil foregå ved vipps til kurstilbyder.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har innlogging til kurset de har betalt for.

Tjenesten gjøres tilgjengelig umiddelbart ved betaling. Av tekniske årsaker kan det i noen tilfeller oppstå problem med innlogging. Hvis dette skjer må kjøper ta kontakt med kundeservice for å få tilsendt en ny aksess eller annen assistanse for tilgang til tjenesten.

7. Angrerett

Det er ikke angrerett på tjenesten som ansees som ferdig levert ved betaling og tilgang da kurset kan gjennomføres umiddelbart og lydfiler kan lastes ned.

8. Mangel ved varen/reklamasjon

Ved mangel på levering av innholdet i kurset kan du be om ny innlogg innen kursets utløp. Kurset vil være tilgjengelig så fort betaling gjennomføres, hvis dette ikke skjer ber vi om at du tar kontakkt for hjelp så fort som mulig, innen rimelig tid, senest to måneder, etter betalingen gjennomføres. Kontakt vibekelugg@gmail.com , så vil du få ny innloggsinformasjon.

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500  eller www.forbrukerradet.no.